Par mums
Aģentūras nolikums
Stratēģiskais plāns
Izcenojumi
Galerija
Sponsori
Kontakti
Sociālais darbs
Aktualitātes un notikumi
Atmiņu stāsti


  

Aktualitātes, jaunumi, notikumi

Informācija

klientu tuviniekiem.

 

Covid-19 ierobežošanai

Inčukalna novada PASAM “Gauja”

no 2021. gada 11. oktobra

aizliegta klientu apciemošana sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī.

Tuvinieku sūtījumus atļauts nodot

 tikai PASAM “Gauja” darbiniekiem,

 izslēdzot ciemiņu fizisko kontaktu ar klientu.

 

Aprūpētāju tālrunis 25683190

Administrācija

 

 

Aktivitāšu plāns novembrim

Diena, datums

Laiks

Vieta

Aktivitāte

Pirmdiena, 1. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

Pagalmā

Iepirkšanās veikalā

Pastaigas klientiem

Otrdiena, 2. novembrim

10.00

11.00

2. stāva zālē

2. stāva zālē

Vingrošana+ Lasīšana vai klausīšanās

Atmiņas vingrinājumi

Trešdiena, 3. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

Istabās

Iepirkšanās veikalā

Individuālā tikšanās

Ceturtdiena, 4. novembrim

10.00

11.00

2. stāva zālē

Istabās

Vingrošana+ Lasīšana vai klausīšanās

Atmiņas vingrinājumi

Piektdiena, 5. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

Istabās

Iepirkšanās veikalā

Individuālā tikšanās

Pirmdiena, 8. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

Pagalmā

Iepirkšanās veikalā

Pastaigas klientiem

Otrdiena, 9. novembrim

10.00

11.00

2. stāva zālē

2. stāva zālē

Vingrošana+ Lasīšana vai klausīšanās

Radošā darbnīca

Trešdiena, 10. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

2. stāva virtuvē

Iepirkšanās veikalā

Gatavojam virtuvē

Ceturtdiena 11. novembrim

10.00

11.00

2. stāva zālē

2. stāva zālē

Vingrošana+ Lāčplēša diena

Radošā darbnīca

Piektdiena, 12. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

Istabās

Iepirkšanās veikalā

Atmiņas treniņš

Sestdien,13. novembrim

10.00

SAM Gauja pagalmā

Pastaiga ar klientiem

Pirmdiena, 15. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

Pagalmā

Iepirkšanās veikalā

Pastaigas klientiem

Otrdiena,16. novembrim

10.00

2. stāva zālē

Vingrošana+ Lasīšana vai klausīšanās

Trešdiena, 17. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

Iepirkšanās veikalā

Individuālā tikšanās

Ceturtdiena 18.novembrim

 

 

Latvijas Republikas proklomēšanas diena

Piektdiena, 19.novembrim

 

 

Patstāvīga brīvā laika izvēle

Pirmdiena, 22. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

Pagalmā

Iepirkšanās veikalā

Pastaigas klientiem

Otrdiena, 23. novembrim

10.00

11.00

2. stāva zālē

Vingrošana+ Lasīšana vai klausīšanās

Radošā darbnīca

Trešdiena, 24. novembrim

10.00

11.00

SAM Gauja pagalmā

Iepirkšanās veikalā

Gatavojam virtuvē

Ceturtdiena, 25. novembrim

10.00

11.00

2. stāva zālē

Vingrošana+ Lasīšana vai klausīšanās

Radošā darbnīca

Piektdiena, 26. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

2. stāva virtuvē

Iepirkšanās veikalā

Gatavojam virtuvē

Pirmdiena, 29. novembrim

10.00

11.00

Gaujas ciemats

Pagalmā

Iepirkšanās veikalā

Pastaigas klientiem

Otrdiena, 30. novembrim

10.00

11.00

2. stāva zālē

Vingrošana+ Lasīšana vai klausīšanās

Radošā darbnīca

 

Uzmanību!

Joprojām ievērojam visus

epidemioloģiskās drošības pasākumus –

divu metru distanci,

dezinficējam rokas un

lietojam individuālos aizsardzības līdzekļus!

Administrācija

 

 

ARHĪVS 2020-2021

ARHĪVS 2012-2017

ARHĪVS 2018-2019