Par mums
Aģentūras nolikums
Stratēģiskais plāns
Izcenojumi un līgumu paraugi
Galerija
Sponsori
Kontakti
Sociālais darbs
Aktualitātes un notikumi
Atmiņu stāsti


  

Galerija

PA “Sociālās aprūpes māja - Gauja”  Marte Meo

samgauja.lv bildes samgauja.lv bildes
samgauja.lv bildes samgauja.lv bildes
samgauja.lv bildes  

23. janvārī PASAM Gauja  viesojās Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņi ar koncertu Sasildīsim sirdis.