Par mums
Aģentūras nolikums
Stratēģiskais plāns
Izcenojumi un līgumu paraugi
Galerija
Sponsori
Kontakti
Sociālais darbs
Aktualitātes un notikumi
Atmiņu stāsti


  

Galerija

PA “Sociālās aprūpes māja - Gauja”  Marte Meo

samgauja.lv bildes samgauja.lv bildes
samgauja.lv bildes samgauja.lv bildes
samgauja.lv bildes  

Gada nogalē Pašvaldību Sociālās aprūpes institūciju vad;itāji pulcējās PASAM "Gauja" , lai iepazītos ar Marte Meo metodi, jaunākajām inovatīvām metodēm sociālajā darbā.

Direktore Irēna Ikstena