Par mums
Aģentūras nolikums
Stratēģiskais plāns
Izcenojumi un līgumu paraugi
Galerija
Sponsori
Kontakti
Sociālais darbs
Aktualitātes un notikumi
Atmiņu stāsti


  

Galerija

Sociālā darba laba prakse Igaunijā

samgauja.lv bildes

samgauja.lv bildes

samgauja.lv bildes

 

samgauja.lv bildes

samgauja.lv bildes

samgauja.lv bildes

 

samgauja.lv bildes

samgauja.lv bildes

samgauja.lv bildes

 

samgauja.lv bildes

samgauja.lv bildes

samgauja.lv bildes

 

Sociālā darba labā prakse Igaunijā.

Sociālās aprūpes mājas „Gauja” direktore Irēna Ikstena un sociālā darbiniece Vita Leišavniece no 2014. gada 13. līdz 15. martam piedalījās izbraukuma seminārā „Sociālā darba labā prakse Narvas pilsētā (Igaunija)”, ko organizēja profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs „AISMA” sadarbībā ar Narvas pilsētas Sociālās palīdzības departamentu. Semināra ietvaros bija iespējams iepazīties sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmu Igaunijā, kā arī apmeklēt vairākas sociālās institūcijas Narvā, ar kurām mūs iepazīstināja gan Narvas pilsētas vicemērs, gan departamenta un sociālo institūciju vadītāji un darbinieki.

 Narvas pilsētas Sociālās palīdzības departaments organizē un nodrošina sociālos pakalpojumus un cita veida palīdzību sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, piešķir un izmaksā sociālos pabalstus, kā arī nodrošina ģimenes un bērnu tiesību aizsardzību.

 Narvas Sociālās aprūpes nams ir dibināts, pateicoties fizisku personu investīcijām, un piedāvā īslaicīgu un ilgstošu aprūpi veciem cilvēkiem, personām ar invaliditāti, personām ar demenci. Aprūpes namā divvietīgās istabiņās dzīvo 65 klienti, lai gan nams paredzēts uz pusi lielākam klientu skaitam. Tā kā aprūpes nams dibināts 2012. gada novembrī, tas nav pilnībā apdzīvots.

 Narvas bērnu nams atrodas valsts pakļautībā un sniedz iespēju bērniem no dzimšanas līdz pat pilngadībai dzīvot ģimenes tipa bērnu namā. Telpas bērnu namā plašas, jo tas paredzēts 120 bērniem, bet dotajā brīdī namu apdzīvo 32 bērni.

Narvas sociālā atbalsta centrs piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus dažādām klientu grupām. To veido vairākas struktūrvienības- rehabilitācijas centrs veciem cilvēkiem, personām ar kustību traucējumiem un bezdarbniekiem, dienas centrs personām ar psihiskām saslimšanām un garīgās attīstības traucējumiem, aprūpes mājās nodaļa, nakts patversme, zupas virtuve.

Neizpalika arī apskates ekskursijas. Tā kā vēsturiskā Narvas pilsēta atrodas uz robežas starp Igauniju un Krieviju, varējām stāvēt upes krastā Igaunijā pie Hermaņa cietokšņa un vērot Ivangorodas cietoksni pretējā krastā. Igaunijas kolēģi bija sagādājuši mums patīkamu pārsteigumu, jo varējām apskatīt Narvas rātsnamu un ekspozīciju – Narvas vēsturiskās pilsētas maketu. Blakus rātsnamam slejas moderna celtne – Tartu universitātes Narvas koledža - inovatīvākā mācību ēka uz Eiropas austrumu robežas, kas ir izveidota vēsturiskās biržas ēkas vietā. Mājupceļā iegriezāmies Pihticas Dievmātes aizmigšanas sieviešu klosterī, kas ir vienīgais pareizticīgo klosteris Igaunijā, kas aizvien darbojas.

PA SAM „Gauja”

sociālā darbiniece

Vita Leišavniece