Par mums
Aģentūras nolikums
Stratēģiskais plāns
Izcenojumi un līgumu paraugi
Galerija
Sponsori
Kontakti
Sociālais darbs
Aktualitātes un notikumi
Atmiņu stāsti


  

Aģentūras nolikums

Inčukalna novada padomes

„Sociālās aprūpes māja Gauja”

NOLIKUMS