Par mums
Aģentūras nolikums
Stratēģiskais plāns
Izcenojumi un līgumu paraugi
Galerija
Sponsori
Kontakti
Sociālais darbs
Aktualitātes un notikumi
Atmiņu stāsti


 

 

Par mums

„Tik pie Gaujas, tik pie Gaujas,

Tik pie Gaujas vēlos būt...”

Misija

Nāksim palīgā un būsim līdzās, lai ar siltumu sasildītu dvēseli,

 roku noglaudīsim – lai kļūst vieglāk un vientulība atkāpjas.

Mērķis

Ļaut sajust, ka neesat vientuļi, pamesti, un radīt mājas sajūtu. Likt justies vajadzīgiem un savas vecumdienas pavadīt, cik vien iespējams, laimes piepildītiem.

Galvenais uzdevums

Sniegt sociālo aprūpi un rehabilitāciju personām, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

 

Esam pašvaldības iestāde, atrodamies Inčukalna novada Domes pārraudzībā, sniedzam sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

No 1997. līdz 2004. gadam uzņēmuma nosaukums bija Veselības centrs “Gauja”, bet kopš 2004. gada septembra Pašvaldības aģentūra Sociālās aprūpes māja „Gauja” (turpmāk – SAM “Gauja”). 2017. gada augustā SAM “Gauja” atzīmēs 20 gadu jubileju.

            Atrodamies skaistā vietā, Gaujas krastā. Lai gan esam ārpus pilsētas, no Gaujas ir laba satiksme gan uz Rīgu, gan uz Siguldu, jo esam 0,5 km attālumā no Vidzemes šosejas.

            No 2004. gada „Gaujas” komandu vada un par mājīgu atmosfēru gādā mūsu direktore Irēna. To, lai mūsu klienti justos šeit kā mājās, nodrošina direktores izveidotā komanda. Grāmatvede Agrita gādā par Gaujas finansiālo pusi. Saimniecības daļas vadītājs Armands rūpējas, lai visa Gaujas saimnieciskā darbība ritētu bez aizķeršanās. Ar klientiem Gaujā strādā sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, 8 aprūpētājas, divas dienas aprūpētājas, medicīnas māsa. Sociālā darbiniece Vita sniedz atbalstu klientiem viņu problēmu risināšanā, palīdz izvēlēties saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, piedāvā un palīdz klientiem apgūt vai pilnveidot sadzīves un pašaprūpes iemaņas. Sociālā aprūpētāja Andra palīdz klientiem tikt galā ar ikdienas pienākumiem, pavada klientus pastaigās,  pie ģimenes ārsta, palīdz iepirkties, kā arī reizēm kopīgi pagatavo kādu gardu kārumu, lai klienti saglabātu, iespējams, nedaudz piemirstās prasmes. Medmāsa Lida rūpējas par klientu veselību. Ja gadās kāda ķibele, palīgā vienmēr steidzas palīgstrādnieks Roberts. Veļas pārzines Irinas ziņā ir gādāt par apģērbu, gultas veļu, higiēnas precēm. Veļas mazgātāja Baiba rūpējas, lai drēbes būtu tīras un izgludinātas. Sētniece Irīna uzkopj teritoriju un gādā par ziediem, apkopējas Ļubova un Tatjana gādā par tīrību un kārtību telpās. Mājvietu pie mums ir atraduši 65 klienti. Par viņiem rūpējas 22 darbinieki.

            Klienti ir nodrošināti ar:

·       ēdināšanu 4 reizes dienā, iespēju uzsildīt un pagatavot savu ēdienu,

·       nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem,

·       apģērba un apavu individuālu lietošanu,

·       funkcionālajam stāvoklim atbilstošu istabu aprīkojumu un iekārtojumu,

·       atbalstu problēmu risināšanā,

·       nepieciešamajiem apstākļiem, lai saturīgi varētu pavadīt brīvo laiku,

·       atpūtai un nodarbībām piemērotām telpām un atbilstošu inventāru, arī atpūtai piemērotu teritoriju,

·       reģistrāciju pie ģimenes ārsta.

 

Klientiem ir iespējams:

·       izmantot vietējo bibliotēku,

·       vienu reizi nedēļā apmeklēt Inčukalna baseinu,

·       apmeklēt vingrošanas, enerģētiskās vingrošanas, nūjošanas nodarbības,

·       iesaistīties radošajās nodarbībās - veidot kolāžas, minēt mīklas, veidot no plastilīna, no papīra, zīmēt, krāsot, spēlēt galda spēles, gatavot apsveikumus un svētku rotājumus, tamborēt, šūt utt.,

·       apgūt sadzīves un pašaprūpes iemaņas,

·       dziedāt, klausīties mūziku, apmeklēt koncertus,

·       vienu reizi mēnesī doties kopīgā iepirkšanās braucienā uz Siguldu,

·       vienu reizi nedēļā (ceturtdienās) apmeklēt vietējo tirdziņu (apmēram 400 m no SAM „ Gauja”).

·       iepirkties tuvējā veikalā, ja nepieciešams,

·       saņemt medmāsas palīdzību,

·       apmeklēt ģimenes ārstu (200 m no SAM „ Gauja”),

Darba un sadzīves prasmju saglabāšana:

Galda klāšana, uzcepam pankūkas,  ikmēneša jubilāru godināšana;  atpūtas pēcpusdienas, pikniki, ekskursijas, izstāžu apmeklējumi, gadskārtu kopēja svinēšana;  klientiem ar lasīšanas grūtībām tiek nodrošināts laikrakstu apskats un literārs lasījums 1x nedēļā; Stādām sīpolus u.c.garšaugus.