Par mums
Aģentūras nolikums
Stratēģiskais plāns
Izcenojumi un līgumu paraugi
Galerija
Sponsori
Kontakti
Sociālais darbs
Aktualitātes un notikumi
Atmiņu stāsti


  

"Sociālais darbinieks ir palīgs, nevis glābējs"

Kā var palīdzēt sociālais darbinieks?

1.      Sniegt palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā.

2.      Organizēt brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

3.      Veidot un vadīt atbalsta un pašpalīdzības grupas.

4.      Palīdzēt pilnveidot saskarsmes prasmes un iemaņas.

5.      Sniegt atbalstu sadzīves prasmju un iemaņu apgūšanā un pilnveidošanā.

6.      Izglītot klientus par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

7.      Sadarboties ar klientu piederīgajiem un tuviniekiem.

 

Kā var palīdzēt sociālais aprūpētājs?

1.      Palīdzēt klientiem apgūt vai veikt sadzīves un pašaprūpes iemaņas.

2.      Pavadīt klientus pie ģimenes ārsta, pastaigās, palīdzēt iepirkties u.c.

3.      Uzmanīgi klausīties, mācīt klientam rūpēties par sevi, savu apkārtni.

4.      Sekot klientu veselības stāvoklim un par izmaiņām informēt mediķi. Rūpēties, lai tiktu ievēroti ārsta norādījumi.

5.      Palīdzēt klientiem veikt kustību un elpošanas vingrinājumus. Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

Organizētās brīvā laika aktivitātes:

Pirmdienās: 10.00. Mūzikas terapijas metodes; 11.00. Pastaigas.

                      14.00. Rokdarbu pēcpusdiena.

Otrdienās:   10.00. Vingrošana.

                      11.00. Mākslas terapijas metodes vai prāta spēles.

Trešdienās: 10.00. Enerģētiskā vingrošana vai sports; 11.00. Radošās darbnīcas,

                      14.00. Priekšā lasīšana istabiņās.

Ceturtdienās: 10.00. Vingrošana; 11.00. Mūzikas terapijas metodes. 14.30. Baseins.

Piektdienās: 10.00 Nodarbības dažādu prasmju pilnveidošanai. Katra mēneša pēdējā   piektdienā 10.00 kopīga darbošanās virtuvē, ēst gatavošana, galda klāšana.

Sestdienās: 11.00 Dievkalpojums, Svētdienās: 14.00 Dievkalpojums.

Citas aktivitātes – radošās darbnīcas, ekskursijas, sporta aktivitātes, rotaļas, koncerti, gadskārtu svētki, valsts svētki, dzimšanas dienu svinības, tējas pēcpusdienas, dzejas rīti, darbošanās virtuvē, rokdarbi, galda spēles, mīklu minēšana, iepirkšanās brauciens uz Siguldu 1 reizi mēnesī u.c.

“Lai patiešām varētu aizvest cilvēku uz noteiktu vietu, ir jāprot vispirms atrast viņu tur, kur viņš ir, un sākt no tās vietas. Tas ir palīdzēšanas mākslas noslēpums. Katrs, kurš to nevar, tikai iestāsta sev, ka viņš spēj palīdzēt citiem. Lai es patiešām spētu palīdzēt citiem, man ir jāsaprot tas, ko saprot viņš, un man ir jāsaprot vairāk par viņu.” (Sērens Kirkegors)